Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Data ostatniej modyfikacji:23-12-2011 12:02
 
Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie systemu informacji pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia/ Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola”

w zakresie:

1) Sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonania systemu informacji pasażerskiej dla zadania wykonywanego w systemie „projektuj i buduj” w dwóch lokalizacjach tj.:

  • Stacja Warszawa Wschodnia wraz z terenem przyległym oraz włączeniem systemu obsługującego przystanek Warszawa Stadion i systemu obsługującego budynek dworca Warszawa Wschodnia.
  • Stacja Warszawa Zachodnia wraz z terenem przyległym oraz przystankiem Warszawa Wola

oraz uzyskania wynikających z obowiązujących przepisów i Prawa Budowlanego: decyzji administracyjnych, opinii, zgód oraz uzgodnień.

2)  Zapewnienia stanowiska testowego (symulatora) oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi systemu wskazanej przez Zamawiającego liczby użytkowników;

3) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

4) Świadczenia, w ramach gwarancji, usług serwisowo – eksploatacyjnych wszelkich elementów Systemu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, w tym: usuwania wad, usterek oraz awarii.

ZAMKNIJ      DRUKUJ