Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

 Wyszukiwarka
Data zamieszczenia:
od
do
Status:
Wartość zamówienia:
Zakres zamówienia:
Przedmiot przetargu zawiera:
Zamawiający:
Podstawa prawna przetargu:Lp: Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: Data opublikowania: Zakres zamówienia:
1 1. Dozorowanie (ochrona mienia) na terenie Zakładu Linii kolejowych w Białymstoku w okresie od dnia 01-06-2011 do dnia 31-05-2012, 2.  Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomiesz ... IZPRc-2511-1/2011 19-09-2013 usługi
2 Dostawa w 2013 roku wybranych asortymentów: odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży identyfikującej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ILG2b-231-10/12 31-12-2012 dostawy
3 Działania informacyjne i promujące do projektu POIiŚ 7.1–21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice IRO3ZAd-216-06/POIiŚ 7.1-21/12 31-12-2012 usługi
4 Usługi IZEKe 216-124/2012 31-12-2012 usługi
5 Wykonanie usług utrzymania w pełnej sprawności urządzeń telewizji użytkowej TVu poprzez przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowych oraz napraw awaryjnych w/w urządzeń na terenie Zak ... IZAT-5431a-38/2012 31-12-2012 usługi
6 Wykonanie czynności utrzymania pojazdów kolejowych poziomu P4 wraz z wystawieniem „Świadectwa sprawności technicznej” IMTEc-271-18/11/2012 31-12-2012 usługi
7 Zaprojektowanie i wykonanie renowacji tuneli liniowych w km 266,998 tor nr 1 i km 267,008 tor nr 2 na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy oraz wymiana nawierzchni kole ... IRO3ZAd-216-13/12 31-12-2012 roboty budowlane
8 Zamówienie obejmuje: 1)    Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysem) dla każdej branży oddzielnie w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia formalności związanych ... IRO3ZAa- 216-11/2012 31-12-2012 roboty budowlane
9 Dostawa olejów i smarów do magazynów Sekcji Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. IZEKe-216-34/2012 31-12-2012 dostawy
10 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz” realizowanego w ramach Pr ... IRZRb-216-2/1/12-POIiŚ 7.1-22.1 31-12-2012 roboty budowlane

* Strona 1 z 571 * 2 3 4 5 6 >> Nastęna >>